Huis Orlando brengt hoogwaardig repertoiretoneel op de planken met talentvolle en getrainde spelers. Huismakers zijn Nina van der Woude en Joke Holwerda. Huisraad Coen Beukenkamp. Wij, de huismakers van Orlando, zijn repertoireliefhebbers en ervaren makers.

Er is zoveel prachtig repertoire en dat moet gespeeld en gezien worden. We willen dit op een intensieve en radicale manier op de vloer brengen. We werken met de soevereine acteur (d.w.z. speler en maker) binnen een geleid collectief: dingen ontstaan na uitproberen op de vloer, na discussie, na onderzoek.

huismakers en huisraad Huis Orlando
huis orlando
Repetitie huis Orlando spelers: Lisa Havinga, Joris Barske

Ons huis maakt voorstellingen die passen binnen onze artistieke visie. We streven niet naar entertainment of ingeleefd spel. Voor ons geen klucht of spektakelstuk. We houden van het openbreken van de tekst, het ‘theater van de tegenwoordige tijd’ en van absurdistisch toneel. We zijn niet primair geïnteresseerd in het spelen van een personage, maar in het maakproces als zodanig en nieuwe theatrale middelen. We willen een brug slaan tussen het amateur- en het professionele toneel.
Deel van ons maakproces is het fysiek trainen en het creëren van een ensemble waarbinnen de spelers op elkaar ingespeeld raken. Het gaat ons om de spanning tussen het fysieke en het talige/theoretische, tussen de acteur en zijn personage.
Wat ons betreft mag theater ongemakkelijk en uitdagend zijn. Theater dat schuurt. Theater met lef. Theater dat uitnodigt tot discussie.

Huis Orlando gaat ook een plek zijn waar we meer initiatieven onderbrengen: een ontmoeting tussen verschillende disciplines, een uitwisseling van nieuw werk, een proeve van te maken werk, een eerste lezing met publiek, een workshop voor theatermakers. Voor de acteur bestaat er ruimte zichzelf te ontwikkelen, te experimenteren en binnen een ensemble écht in het hier en nu te kunnen spelen.
* Fotografie Pol Taverne 

Huismaker

Joke Holwerda is theatermaker en -docent, verveelt zich als iets af is en houdt van tekst, tekst en nog meer tekst. Legt de dingen niet graag vast.

Huismaker

Nina van der Woude is actrice en theatermaker, studeerde aan de toneelschool Arnhem, houdt van oude kaas met een goed glas wijn onder een warmtelamp in de herfst.

Huisraad

Coen Beukenkamp onderneemt, is eigenaar van de OHK-bv en Wenutbutter-bv. Deed de vijf-jarige mavo, houdt van design en vinyl en gait oaf en tou nog brommers kieken.

Speler

Cathelijne van der Heijden

Speler

Tom Withaar

Speler

Joris Barske

Speler

Anneke van der Spoel

Speler

Coen Beukenkamp

Speler

Lisa Havinga

Bestuur

Pauline Durlacher is cultureel ondernemer en oud-directeur Schrijversvakschool Groningen.

Bestuur

Anneke Jansen is cultureel programmeur Spot Groningen.

Bestuur

Pol Taverne is beeldend kunstenaar, docent en huisvormgever.

Bestuur

Peter van der Wal is finanial controller, directeur van INTER-PSY, wielerliefhebber en sinds ’80 liefhebber van ‘new wave’.