De Eerste Lezing
De eerste lezing van een script is altijd een magisch moment. Zonder nog te weten waar de tekst naartoe gaat, vul je de tekst al met betekenis en geef je richting. Steeds stel je je beeld bij van de personages, de gebeurtenissen. Niet alles staat op papier, meestal alleen de gesproken tekst. Waar speelt het zich af? Hoe ziet het decor eruit? Wat zegt het over onze werkelijkheid?

Bij de onze Eerste Lezingen lezen we een script. We verdiepen ons in de context van het stuk en het leven van de auteur en filosoferen over de betekenis en mogelijke enscenering. Wat heeft het stuk nodig, hoe zie je het voor je? De stukken die ter tafel liggen variëren van romantisch werk van bijvoorbeeld Goethe tot nog maar net voltooid werk van Lotte Vekemans. De eerste lezing die op stapel staat is die van De Meiden van Jean Genet. 

Huis Orlando leest Mahamaya Electronic Devices
4     Wat zijn ‘grenzen’?
1      Grenzen zijn de richtingen waarin energieën stromen. Oevers zijn de grenzen van rivieren. Huizen zijn de grenzen die energieën beschermen van bemoeiallen.
2     Grenzen zijn onze keuzes.
3     Grenzen zijn kosmische energieën die zich manifesteren als mijn ‘ik’.
1     Grenzen zijn mijn lichaam, mijn gedachtes, mijn geur en mijn persoonlijke lotsbestemming.
2     Alles heeft grenzen en die zijn erg belangrijk.
4     Grenzen zijn kunstwerken die we kunnen bewonderen.

Binnenkort speelt Huis Orlando Illusies van Vyrypaev. Vyrypaev heeft recent ook een nieuw stuk gepubliceerd: Mahamaya Electronic Devices (ging in première op 22 februari 2024). Daarom organiseren we een Eerste Lezing van Mahamaya Electronic Devices in de nieuwe Nederlandse vertaling van Tom Withaar. Het stuk snijdt veel van dezelfde thema’s aan als Illusies: het zoeken naar bestendigheid, naar vaste grond onder de voeten. Waar Illusies inzoomt op de zoektocht naar zingeving van het individu, kijkt Mahamaya Electronic Devices breder naar zingeving op een maatschappelijke niveau. Welke plaats heeft religie in de samenleving van vandaag de dag? Welke alternatieven voor religie zoeken mensen in een geseculariseerde samenleving? Welke mening worden we geacht te hebben? Hoe gaan we om met meningen die haaks op onze staan? Vyrypaev komt niet met een belerend antwoord op deze vragen, maar breekt ze open. Waar Illusies verhalend is, is Mahamaya Electronic Devices eerder analytisch: de personages stellen vragen aan elkaar en bevragen de antwoorden die ze krijgen. Deze gesprekken laten de toeschouwer verschillende kanten van een kwestie zien en zijn vaak zowel heel grappig als poëtisch.

Benieuwd naar dit kersverse stuk? Meld je dan aan via het formulier hieronder!

€ 5,00
Totaal: € -

 

Huis Orlando leest Mahamaya Electronic Devices van Ivan Vyrypaev

28 mei 19.30

WeNutButterFabriek 
Oosterhamrikkade 2z

Kosten 5,- 

Huis Orlando las De Meiden van Jean Genet.
De eerste Eerste Lezing zal dus het stuk De Meiden van Jean Genet betreffen. Jean Genet was tijdgenoot van Gide en Cocteau en kan op zijn zachtst gezegd nogal tegendraads genoemd worden. Als kind werd hij ten onrechte opgesloten in een jeugdgevangenis omdat hij verdacht werd van diefstal en onmiddellijk besloot hij deze reputatie dan maar waar te maken. Diverse keren raakt hij in het gevang. Hij kreeg veroordelingen aan zijn broek voor homoseksualiteit, prostitutie, smokkel en toen hij voor de tiende keer werd bestraft voor diefstal en levenslang kreeg, zorgden onder andere Sartre en Gide ervoor dat hij vrij kwam.

In ‘De Meiden’ gaat het om twee dienstmeiden die bij een rijke dame in dienst zijn en in haar afwezigheid elke avond een rollenspel opvoeren waarbij één van beiden ‘mevrouw’ speelt. Dan ontstaat het idee om haar te vermoorden… spel en werkelijkheid gaan op een fatale manier door elkaar lopen. Komt dat lezen of toehoren!