Welk stuk we gaan maken is nog niet 100% zeker. Hangt af van toestemming van de auteur en uiteraard ook of het aanslaat bij de acteurs. In eerste instantie is het belangrijk om een groep te vormen, daaruit volgt de keuze van het stuk. We hebben een paar stukken op het oog: Mahamaya Electronic Devices (eerste lezing op 28 mei, wees welkom!); Rinoceros, Narcissus, Woyzeck; of iets van Gerardjan Rijnders, Tsjechov of Schnitzler – om maar wat uitersten te noemen.
De manier van werken binnen Huis Orlando is primair vanuit fysiek  (viewpoints). Dit combineren we met theatertekst. De inbreng van acteurs binnen de voorstelling is van groot belang, we maken met z’n allen en de groep wordt echt getraind als een ensemble. Je vormt met z’n allen een geleid collectief.

Je moet ongeveer uitgaan van een bijdrage van 10,- per repetitie van 2,5 uur. Als het lukt en in overleg met de groep kiezen we een week in de zomervakantie om fulltime te repeteren (vermoedelijk begin of eind van de vakantie). Na de zomervakantie pakken we de repetities weer op. We hopen in november te gaan spelen, precieze data nog niet bekend.